Het coronavirus houdt het hele land in zijn greep op dit moment. De regering heeft vergaande maatregelen ingevoerd om de verdere verspreiding in te dammen.

NIEUWS: Corona (COVID-19) voorzorgsmaatregelingen Belona

Het coronavirus houdt het hele land in zijn greep op dit moment. De regering heeft vergaande maatregelen ingevoerd om de verdere verspreiding in te dammen. Hierbij zijn grote samenkomsten afgelast en moeten mensen zoveel mogelijk vanuit huis werken.

Beste relatie,

Via dit bericht willen wij u informeren dat wij de adviezen vanuit medische instanties rond het Corona (COVID-19) virus actief volgen en desgewenst passende aanvullende maatregelen zullen treffen om de risico’s voor Optimum Group werknemers en onze bezoekers zoveel mogelijk te beperken. In dit kader hebben wij onze medewerkers reeds geïnformeerd over hoe ze zichzelf beter tegen het virus kunnen wapenen. Dit om de gezondheid van onze mensen en daarnaast de voortgang van uw business te kunnen waarborgen. Zoals reeds aangegeven volgen wij de ontwikkelingen nauwgezet en zullen we indien noodzakelijk geacht de voorzorgsmaatregelen verder opschalen. Mocht u vragen hebben dan kunt u zich te allen tijde wenden tot uw contactpersoon.

Directie Optimum Group

Download de PDF