Belona krijgt per 01-01-2020 een nieuw rolwikkelschema

Belona krijgt per 01-01-2020 een nieuw rolwikkelschema

De reden hiervoor is dat wij op korte termijn over zullen gaan op een ander software pakket, waarbij dit rolwikkelschema leidend is.

Wij willen u op de hoogte brengen van een verandering in ons rolwikkelschema. De reden hiervoor is dat wij op korte termijn over zullen gaan op een ander software pakket, waarbij dit rolwikkelschema leidend is.

Onderstaand ziet u de huidige situatie (met het rode kruis) en de nieuwe situatie zoals deze per 1 januari 2020 zal worden ingevoerd. Al uw etiketten worden bij ons automatisch omgezet naar de juiste rolwikkeling. Er verandert voor u dus niks voor lopende opdrachten, bij nieuwe aanvragen dient u rekening te houden met het nieuwe rolwikkelschema.